Om vandværket

Bestyrelsen

Formand Erik Lykke, Stokholm 3
2022 1352
elykke@mail.dk

Kasserer Søren Hamborg, Kokkesmøgen 15
2030 1350
kasserer@dejret.info

Sekretær Ole Ditlefsen, Dejret Bygade 15
606 595 89
ole@holmuz.dk

Ved problemer med vand osv. kontaktes formanden.

Ved spørgsmål angående afregning kontaktes

regnskabskontor Nord v/Erik Jensen

Hellebækvej 30
9270 Klarup
Tlf.: 9639 9100
Mail: erj@rskn.dk
Web: www.rskn.dk

Vedtægter for Dejret Vandværk

Vedtægter, som er gældende fra den 28. marts 1988:

Dejret vandværk vedtægter

Valg/Genvalg:

År Formand Kasserer Sekretær Revisor Revisor Revisorsup. Bestyrelsessup.
2015 Gitte Jensen  Ole Jacobsen Jens Bjørn  Niels Hoppe  Tom Larsen
2016 Erik Lykke Ole Ditlefsen  Niels Bendtsen Niels Hoppe  Elin Grandt  Tom Larsen
2017 Gitte Jensen
2018 Erik Lykke  Ole Ditlefsen Niels Bendtsen Niels Hoppe Henrik Møller Elin Grandt
2019 Gitte Jensen
2020 Erik Lykke Gitte Jensen Ole Ditlefsen Niels Bendtsen Niels Hoppe Henrik Møller Elin Grandt
2021 Søren Hamborg
2022 ? ? ? ? ? ? ?

Fælles regulativ

Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet, at ethvert alment vandforsyningsanlæg i kommunen skal have et fællesregulativ. Dette regulativ gælder for samtlige almene vandværker i Syddjurs Kommune:

Fællesregulativ-for-vandværker i Syddjurs Kommune

Historie

Gamle vedtægter, som var gældende fra 13. september 1935:

Vedtægter-Dejret-Vandværk-fra-1935-forældet