Flyttemeddelelse

Henvendelse fra
 
Tidligere forbruger   
For- og efternavn *
Adresse * *
Telefon *
E-mail *
Bank * *
 
Ny adresse
Adresse
Postnr. og by
 
Opgørelse
Opgørelsesdato *
Forbrugernummer *
Målervisning *
 
Ny forbruger
Tilflytter status
Navn *
Telefon*
E-mail
 
Ret, hvis ny ejer ikke har bopæl på adressen
Adresse
Postnr. og by
Telefon
E-mail
 
Bemærkning