Driften

Et alment vandværk har pligt til at stille nødvendig information om vandforsyning og drikkevandskvalitet til rådighed for dets forbrugere, hvor informationerne som minimum skal indeholde, jf. § 29 i drikkevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 1070 af 28. oktober 2019):

  • Generelle kontaktinformationer.
  • Oplysninger om forsyningsområde, indvindingsområde og indvindingsmængde.
  • Oplysninger om vandbehandling.
  • Generel beskrivelse af drikkevandskvaliteten og oplysninger om kontrolmålinger.
  • Oplysninger om overskridelser af kvalitetskrav.

Med kommunen som tilsynsførende planlægges og gennemføres en kvalitetskontrol. Det sker ved flere typer kontrol:vandkontrol-plan

Vandværket udtager og analyserer ikke selv de pågældende prøver. Det gør et godkendt laboratorium. Det er din garanti for, at analysernes resultater er kvalificerede og objektive.

Se prøverne

Grundvandskortlægning 2015

indvindingsoplandet og transporttid til indvindingsboringerne

Indvindingsoplandet og transporttid til indvindingsboringerne

Syddjurs; Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD

Dejret; Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD

Referat

Referater af afholdte generalforsamlinger:

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Genaralforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Generalforsamling-25.03.2014

Regnskab

Resultatopgørelse og balance for tidligere år:

Regnskab 2019

Regnskab 2018

Regnskab 2017

Regnskab.2016

Regnskab 2015

vandværk regnskab2016 side12_small

Regnskab.2014

Regnskab.2013

Regnskab-2012

Takster

Prisen for vand, som vandværket leverer til vore forbrugere, samt takster på tilslutningsafgift og diverse gebyrer:

Godtgørelse ved vandspild

Ved uforsætlig vandspild har forbrugeren mulighed for at søge om eftergivelse af afgiften for ledningsført vand.
Grundreglen er dog, at man selv skal betale for de første 300 m3 plus husstandens gennemsnitlige årsforbrug.

Se lovteksten her: Godtgørelse ved vandspild m.v]]>