Den gamle købmandsgård

Dejret Bygade 27 (Jens Bjørns hus) var det sidste sted den gamle købmandsgård lå

Oversigt over ejere af købmandsgården

  • 1855-1862 Maren Mikkelsdatter
  • 1862-1892 Hans Andersen
  • 1892-1918 Niels Sørensen
  • 1918-1955 Hans Sørensen
  • 1959 -1978 Keld Lundqvist
  • 1978 -1995 Inge Lundqvist
Koebmand-w

Den gamle købmandsgård

1855 -1862: Karen Mikkelsdattter

Den gamle købmandsgård blev oprettet/grundlagt 1855 af Karen Mikkelsdatter. I starten var udvalget af varer meget beskeden; – butikken bestod af et chatol, og når der var kunder, blev klappen slået ned og kunderne ekspederet. Ud over fødevarer solgte Maren også isenkram. På sine ture til Århus medbragte hun æg, som hun havde købt af de lokale. Æggene brugte hun i Århus som betaling for de varer hun købte. Turen til Århus gik via den åbne båd fra Skødshoved.

1862 -1891: Hans Andersen

I 1862 overdrog Maren forretningen til Hans Andersen, som fik indrettet et rigtigt butikslokale. Ud over fødevarer og isenkram, begyndte Hans også at sælge fodtøj, vin, tjære, vognsmørrelse mm. Forretningen lå dengang i Møllegårdens have – her hvor bageriet senere kom til at ligge. Vareudvalget blev løbende udvidet til f.eks. krydderier, korn, kartofler og smør.
Landbrugsvarerne solgte han (ligesom Maren) til købmændene i Århus og fik andre varer i bytte.
Efter branden i 1878 byggede Hans Andersen Købmandsgården på Dejret Bygade 27 (Niels Bjørns hus).

1891 – 1918: Niels Sørensen

I 1891 blev forretningen overdraget til Niels Sørensen – Niels Købmand. Han udvidede butikken i 1899 og fulgte med tiden. Niels fortsatte med at købe lokale producerede varer (kød, korn, grøntsager, smør, æg mm) og solgte dem i Århus. Han anskaffede sig en motorbåd til transport af varerne. Ud over turene til Århus, sejlede Niels også rundt til andre byer efter teglsten. Når han var på tur, passede hans kone Mine forretningen (Mines moster var Karen Mikkelsdatter).

Udover at være et sted hvor man kunne foretage indkøb, havde Købmandsgården også den funktion, at være samlingssted for byens mænd (nærmest som en kro). Næsten dagligt – eller om aftenen samledes byens mænd i Købmandsgården for at spille kort og lign.

1918 -1959: Keld Lundquist

I 1918 overdrager Niels Købmandsgården til Hans Sørensen (han havde været ansat siden 1915 som forretningsfører). Efter overdragelsen fortsatte Niels med grovvarerne og landbruget samt sejladserne.
Hans Sørensen førte butikken videre som den var i de første år, men i 1921 købte han smedehuset og byggede det om til forretning.

I 1938 blev den moderniseret igen. I 1954 skete den sidste udvidelse, da den nye isenkramsafdeling blev bygget til. Forretningen var fuldt ud konkurrencedygtig. Varerne fik Hans Købmand leveret fra Niels (den gamle købmand) så længe Niels sejlede og efterfølgende med fragt og rutebil. Også Hans’ kone Finne måtte hjælpe til i travle perioder.
Som en naturlig del ydede Hans kreditter til kunderne og nogle gange store kreditter. Ikke alle var i stand til at betale og i stedet overtog Hans så et hus i Blåkjær, et i Landborup, samt smedelodden bag Strandhotellet.

I april 1955 havde købmandsforretningen 100 års jubilæum, købmand Hans Sørensen fyldte 60 år og samtidig havde han 40 års jubilæum i forretningen.

1959 -1978: Keld Lundquist

I 1959 købte Keld Lundqvist købmandsbutikken, som han drev indtil sin død i 1978. Ved sin død overtog Inge – hans hustru – købmandsgården og drev den, indtil den blev lukket i 1992.
Inge solgte huset i 2005 til de nuværende ejere.

Købmandsgården var i Maren Mikkelsdatters families eje i mere end 100 år