Byens brande

Dejret har haft flere alvorlige brande, hvor en stor del af byen blev påvirket, og fra langt tilbage i tiden har man kunne fortælle om dele af landsbyen, der er gået op i luer:

  • 1977 Udlænger på 1 gård brændte
  • 1923 d. 3. maj 2 gårde og 5 huse brændte
  • 1878 d. 13. maj 10 gårde og 22 huse brændte
  • 1875 september 5 gårde og 2 huse brændte

Ildebranden 1977

Udlængerne på Tved Øhovedgård brændte. Gården tilhørte Peter Carlsen.

Ildebranden d. 3. maj 1923

Byen blev igen ramt af en større brand og de sidste af de gamle huse brændte – dog blev stuehuset til en af gårdene stående.

Ilden skete pga en kortslutning. Niels Peter på den ene gård var ved at få tækket med strå på bygningen ved gaden. Tækkemændene var næsten færdige, da Niels Peter kastede et stykke hønsetråd til at lægge på mønningen op til tækkemændende. Desværre ramte hønsetråden de elektriske ledninger, som kortsluttede og startede straks en stor brand.

Der brændte 2 gårde, som tilhørte Niels Peter Jensen og Martinus Rasmussen (Lykkesminde).

Endvidere brændte 5 huse, som tilhørte Emma With, skrædder Knudsen, Dorthea Bendtsen, Marie Christensen og Anders Jeppesen. (Ifølge Molsbogen 2006: Da jeg var en bondekarl af Martin Andersen)

Ildebranden 13. maj 1878

10 gårde og 22 huse brændte, hvorved 32 familier stod uden tag over hovedet, uden tøj og husgeråd.
Mange af dyrene var brændt sammen med gårdene – man nåede ikke at redde dem ud, idet ilden spredte sig hurtigt mellem de stråtækte tage, som lå tæt.

Alle blev genhuset i byen og til høst var byen genopbygget igen. Mange håndværkere kom til byen og sled godt i det.
Forsikringssummen kunne ikke dække alle steder og pengene var små, men så hjalp man hinanden.