Beredskab

En beredskabsplan er en køreplan for, hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation.

Det kan eksempelvis være ved forurening af vandet, langvarigt strømsvigt eller stort ledningsbrud.

I en beredskabssituation har forbrugerne således enten intet vand, for lidt vand eller forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt.

I Kommunens Beredskabsplan For Vandforsyning skal beskrives hvordan og hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer. Denne plan er udarbejdet og vedligeholdes af Kommunes Teknik- og Miljøafdelingen.

beredskabsplan-drikkevandsforsyning-i-syddjurs-kommune

som har indstillet planen til godkendelse i Beredskabskommissionen og Byrådet